Zonder oordeel luisteren naar de ander

Hulpverlener Joke Nobel (37) uit Stolwijk vindt het nogal wat om zichzelf een bezield werker te noemen. Maar daarmee geef je niet hoog van jezelf op, hield een vriendin haar voor. Bezieling heeft juist te maken met diepte.

„Mijn werk is mooi en tegelijkertijd heeft het vaak alles te maken met het leven in gebrokenheid. Er is zo veel nood. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Elk gesprek mag ik in Gods hand leggen. Ja, ik ben een bezield werker, maar wel in alle bescheidenheid.

Sinds vier jaar begeleid ik mensen die vastlopen op bepaalde terreinen in hun leven. Ik heb een eigen coachings- en trainingspraktijk in Stolwijk: Viviano. De naam is Latijn voor vol leven, met de nadruk op leven. Ik ervaar het als bijzonder dat ik dit werk nu mag doen.

Na mijn pabo-opleiding begon ik als leerkracht in het basisonderwijs. In mijn tweede jaar voor de klas merkte ik dat de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften mijn hart hadden. Er kwam een jongen in mijn groep die kampte met een stoornis in het autistisch spectrum. Hij had het niet gemakkelijk. Ik vond het mooi om de hulp te geven die bij hem als persoon paste.

Toen ik weer een ‘gewone’ klas kreeg, ontdekte ik dat ik de begeleiding van leerlingen met een extra zorgbehoefte miste. Ik stapte over naar het Van Lodenstein College in Amersfoort, waar ik begeleider werd van leerlingen met bijvoorbeeld PDD-NOS, ADHD of ODD. We begonnen en eindigden de dagen samen en aten ook met elkaar.

Als het overdag niet goed met hen ging, konden ze bij mij terecht. Het was mooi om te zien wat deze begeleiding voor de leerlingen betekende en hoe belangrijk dit voor hen was. Tegelijkertijd groeide bij mij het verlangen om op een andere manier betekenisvol te zijn in het leven van deze jongeren en hun ouders. Ik wilde hun meer hulp bieden dan passend was in mijn rol als docent en begeleider.

Ik heb toen een grote stap gezet door te besluiten te gaan doen wat ik écht wilde: mensen coachen. Ik heb mijn baan opgezegd en ben de master contextuele hulpverlening gaan volgen. Dit betekent dat je mensen helpt vanuit hun eigen context: je betrekt onder meer hun wortels en de bagage die ze meenemen in de gesprekken.

In 2014 heb ik mijn praktijk geopend. Inmiddels werk ik samen met een collega. We richten ons op volwassenen. Relationele problemen, zelfbeeld-issues, burn-out en misbruik zijn thema’s waarmee we veel te maken hebben.

Naast individuele gesprekken en trajecten organiseren we themabijeenkomsten en groepstrainingen, zowel in kerken als erbuiten. Alles wat we doen staat in het teken van onderzoeken en ontdekken. Op welke manier maak ik keuzes in mijn leven? Waar laat ik me door leiden? Hoe beïnvloedt mijn omgeving mij?

Ik zie veel mensen die met de stroom meegaan, die de dingen doen zoals anderen die doen, zonder dat ik léven bij hen zie. Je kunt zo tachtig worden, maar de vraag is: wil je dat?

Ik vind het mooi als mensen gaan ontdekken dat er veel meer mogelijk is dan ze zelf eerst dachten. Dat biedt perspectief, geeft hoop en verwachting voor de toekomst. Een beeld om dit te illustreren: als ik altijd een zure appel eet, kan ik denken dat het zure bij een appel hoort. Totdat ik een zoete appel heb geproefd.

Het is voor mij belangrijk om zonder oordeel naar mensen te luisteren en naast hen te staan. Ik merk dat veel mensen hier behoefte aan hebben, dat ze dat in hun leven vaak missen. Zonder oordeel luisteren is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn identiteit. Daarin leer ik van de Heere Jezus, Die liefdevol naast de ander stond. We denken na over vragen als: Wat leeft er in jouw hart? Welke talenten heb jij van God gekregen? Laat die niet liggen, dan doe je God tekort. Leven tot Gods eer is volgens mij ook leven vanuit je hart.”

Loopbaan Joke Nobel

Joke Nobel groeide op in Nieuw-Beijerland en ging naar de Guido de Brès Scholengemeenschap in Rotterdam. Daarna deed ze de pabo op de Driestar in Gouda.

In Oud-Beijerland kreeg ze haar eerste baan als leerkracht in het basisonderwijs. Daarna werkte ze als leerlingbegeleider op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Tegelijkertijd volgde ze een opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Later vulde ze die aan met een master contextuele hulpverlening. Sinds vier jaar heeft ze haar eigen coachings- en trainingspraktijk Viviano in Stolwijk, waar ze samen met een collega werkt.

hier

Naar het overzicht

 
Joke Nobel

Soms moet je alles
opzij leggen en gewoon
eerst even voor jezelf zorgen

Joke Nobel

Contextueel Hulpverlener

Marja Voorsluijs

Als je jezelf en de ander begrijpt en accepteert, heb je veel meer geduld met de ander én met jezelf

Marja Voorsluijs

Trainer en teamcoach PCM

Op de hoogte blijven?

Volg ons op instagram

© 2024 Viviano
Website door Linqq.nl