Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden voor open trainingen zijn afgeleid van de algemene voorwaarden van Viviano, maar vervangen deze niet. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.viviano.nl.

Wie zich inschrijft voor een training, gaat een contract aan met Viviano. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. De overeenkomst tussen Viviano en de opdrachtgever en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Een open training is iedere training die door Viviano georganiseerd wordt waarvoor deelnemers zich individueel kunnen aanmelden. Dit kan ook een workshop zijn, een thema-avond of een leertraject van meerdere dagen en/of digitale contactmomenten. Als startdatum van een leertraject geldt de datum waarop het eerste groepscontact met de trainer gepland staat. Dat kan ook een digitale bijeenkomst zijn. In deze leveringsvoorwaarden gebruiken we voor het gemak alleen het woord training.

 1. Inschrijving
  • Inschrijving
  • Je schrijft je in voor een training door het aanmeldingsformulier in te vullen dat je op website vindt. Wanneer wij jouw aanmelding ontvangen hebben, krijg je een bevestiging van ontvangst en de factuur.
  • Na jouw inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je jouw aanmelding kosteloos mag annuleren. Daarna wordt jouw aanmelding automatisch definitief.

1.2 Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of per email of info@viviano.nl

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training

1.2.1    Bij annulering van 4 tot 6 weken voor aanvang van de training wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. 

Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training

Annulering na aanvang van de training

Verplaatsing of Annulering van een ‘in company’ training

 1. Kwaliteit
 1. Te weinig deelnemers
 1. Trainer of locatie niet beschikbaar
 1. Studiemateriaal
 1. Betaling

6.1.3     Indien de aanmelder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De aanmelder is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

 1. Privacy
 1. Klachten

Ben je niet tevreden, laat het ons weten! Je klacht kun je richten aan Marja Voorsluijs. We zullen je klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen.

Adres: Grasakker 32, 2821 ZL Stolwijk

Telefoon: 06-40199378

Email: info@viviano.nl

 
Joke Nobel

Soms moet je alles
opzij leggen en gewoon
eerst even voor jezelf zorgen

Joke Nobel

Contextueel Hulpverlener

Marja Voorsluijs

Als je jezelf en de ander begrijpt en accepteert, heb je veel meer geduld met de ander én met jezelf

Marja Voorsluijs

Trainer en teamcoach PCM

Op de hoogte blijven?

Volg ons op instagram

© 2024 Viviano
Website door Linqq.nl