Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Deze leveringsvoorwaarden voor open trainingen zijn afgeleid van de algemene voorwaarden van Viviano, maar vervangen deze niet. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.viviano.nl.

Wie zich inschrijft voor een training, gaat een contract aan met Viviano. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. De overeenkomst tussen Viviano en de opdrachtgever en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Een open training is iedere training die door Viviano georganiseerd wordt waarvoor deelnemers zich individueel kunnen aanmelden. Dit kan ook een workshop zijn, een thema-avond of een leertraject van meerdere dagen en/of digitale contactmomenten. Als startdatum van een leertraject geldt de datum waarop het eerste groepscontact met de trainer gepland staat. Dat kan ook een digitale bijeenkomst zijn. In deze leveringsvoorwaarden gebruiken we voor het gemak alleen het woord training.

1.1 Inschrijving

Inschrijving

1.2 Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of per email of info@viviano.nl

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training

1.2.1    Bij annulering van 4 tot 6 weken voor aanvang van de training wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. 

 

Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training

 

Annulering na aanvang van de training

 

Verplaatsing of Annulering van een ‘in company’ training

 

  1. Kwaliteit

 

 

  1. Te weinig deelnemers

 

  1. Trainer of locatie niet beschikbaar

 

  1. Studiemateriaal

 

  1. Betaling

6.1. Betalingsvoorwaarden

 

 

  1. Privacy

 

 

  1. Klachten

Ben je niet tevreden, laat het ons weten! Je klacht kun je richten aan Marja Voorsluijs. We zullen je klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen.

 

Adres: Grasakker 32, 2821 ZL Stolwijk.

Telefoon: 06-40199378

Email: info@viviano.nl