Doorzetter

Doorzetter
staat voor zijn zaak

Je bent toegewijd, opmerkzaam en gewetensvol. Je hebt een mening over veel zaken en vindt het belangrijk als anderen je visie en idealen waarderen, of ernaar vragen. Je bent loyaal aan en betrokken bij afgesproken doelen en je verwacht dit ook van anderen. Wanneer je je woord geeft, houd je je eraan. Waardering voor je werk is belangrijk, vooral als je wordt gerespecteerd om de waarde ervan. 

Typisch Doorzetterpcm doorzetter


Hieraan herken je iemand met veel Doorzetter energie

Wat het meeste motiveert


Wat je ziet bij Doorzetter-stress