Supervisie

Supervisie

Supervisie is een methode om door werkervaringen te leren over jezelf. Wat maakt dat je de dingen doet die je doet? Wil je dat wel? Wat zou je anders willen? Wat wil je behouden? Het leren reflecteren speelt hierin een belangrijke rol. Supervisie heeft in tegenstelling met coaching vaak een open doelstelling.

Een individueel traject bestaat uit minimaal tien bijeenkomsten van een uur. Bij groepssupervisie gaat het om vijftien bijeenkomsten van ruim twee uur.

Marja is geregistreerd supervisor en aangesloten bij de LVSC.